2018-05-25 Administrator

Informacja o ochronie danych osobowych

Ełk, 25-05-2018 roku

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 Administratorem danych osobowych jest Jarosław Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "JARMEX" Jarosław Kulesza 19-300 Ełk, ul. Słoneczna 3a Przedstawicielem Administratora jest Jarosław Kulesza, z którym możesz kontaktować się listowanie pod adresem: Ełk, ul. Słoneczna 3A, 19-300; mailowo na adres: jarmex@jarmex.eu, telefonicznie pod nr (087) 610-88-90.

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

- innym odbiorcom – np. kurierom, firmom windykacyjnym oraz podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać przekazywania danych.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawnych.

 

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

                                                                                                                   Jarosław Kulesza

                                                                                                                      …………………….

                                                                                                                       Administrator